Kožešinové farmy v ČR

Kromě zranění
a onemocnění
se u zvířat objevují
poruchy chování.
Zvířata jsou
chována
v nevyhovujících
podmínkách.
V klecích nejsou
naplňovány
základní etologické
potřeby zvířat.
Zabíjení zvířat
kvůli jejich
kožešině je
v dnešní době
nemorální.
liška
V přírodě se liška dožije i deseti let. Na farmě nepřežije ani jediný rok.
činčila
Pro jediný činčilový kabát musí zemřít až 150 činčil.
norek
Norek je napůl vodní živočich. V kleci na farmě má však jen trochu vody k pití.
Norci a lišky jsou na farmách zabíjeni v 6-8 měsících, činčily v 7-10 měsících.

Sebepoškozování

Až čtvrtina činčil v chovech trpí sebepoškozováním

1/4

Úmrtnost

Úmrtnost u mláďat norků
na farmách dosahuje až 30%

30%

Na kožešinových farmách v České republice je za rok udušeno 5000 norků.

10 000 000 lišek je ročně zabito na farmách na celém světě elektrickým proudem.

1 rok

90 000 000

Za jediný rok je kvůli své kožešině na světě zabito 90 000 000 kožešinových zvířat.

*zákaz chovu
*nepřímý zákaz chovu *zákaz chovu některých druhů
*zákaz chovu některých druhů
Jsme proti

Většina obyvatel České republiky si přeje zákaz
chovu kožešinových zvířat

(od r. 2001 zpřísněny
standardy pro chov lišek,
prakticky znemožňující
jejich chov;
od r. 2000 nezaznamenány
žádné chovy lišek)

A
Podepište petici
Za zákaz chovu kožešinových zvířat v ČR

Nebuďte lhostejní a sdílejte tuto iniciativu s přáteli

X

Ukázali jste to kamarádům. Ukázali jste to ministrovi. Ukázali jste to vládě.
Kamarádi to sdíleli. Ministr od Vás dostal více než dvacet tisíc mailů.
A co s tím udělala vláda? Nic.

Stanovisko ministerstva
zemědělství ke kampani:

Pro podporu zákazu chovu kožešinových zvířat v ČR neshledává Ministerstvo zemědělství v současné době racionální důvody. Ministerstvo zemědělství bude i nadále ve spolupráci se SVS této citlivé oblasti věnovat zvýšenou pozornost.

Odpověď na podnět krajské veterinární správy:

V této věci Vám sdělujeme, že dle § 42 správního řádu jsme se podnětem zabývali a neshledali důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.

Stanovisko ústřední veterinární správy:

V roce 2012 proběhly kontroly již ve všech registrovaných chovech a musím zdůraznit, že při těchto kontrolách nebylo zjištěno porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. … S ohledem na vzniklé události, budou kontroly v roce 2013 prováděny častěji, minimálně dvakrát ročně a to i v období mimo kožkování a v době kožkování. Dále bude prošetřen každý podnět o podezření z týrání zvířat při oznámení Státní veterinární správě.

Takže to vládě ukážeme znovu.

Teď hned Stanovisko ministerstva zemědělství a veterinární správy